VILKÅR

Forbehold – NIVO Sadel-sensor (= Produktet)

 • Produktet må ikke indtages.
 • Produktet holdes uden for rækkevidde af små børn.
 • Indsamlede data er kun vejledende.
 • Sørg for der er plads mellem Produktet og hestens ryg.
 • Benyt en oplader, der er godkendte til brug.
 • Skift ikke batteriet selv, idet du kan risikere at beskadige batteriet, så det kan blive overophedet, forårsage brand og skade dig.
 • Produktet indeholder magneter, der kan forstyrre medicinske enheder.
 • Efterlad ikke Produktet udsat for en varmekilde eller på et sted med høj temperatur, som f.eks. i solen i et uovervåget køretøj.
 • Undgå at unormale hårde stød direkte på Produktet.
 • Produktet må ikke skilles ad.

 

Bortskaffelse

 • Produktet og/eller batteriet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i henhold til nationale love og regulativer.
 • Når dette produkts livscyklus er forbi, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er godkendt af de lokale myndigheder.
 • Den indsamling og genbrug af produktet og dets batteri, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter vores sundhed og miljø.