A

TRÆNINGSTID

A

Har du styr på hvor lang tid du træner?  – Her ville de fleste nok svare ja, men hvis man så spørger:

Har du styr på hvordan du fordeler gangarterne i løbet af din træningstid? – Der vil svaret nok blive en kende mere uklart.

Det er dog et interessant emne at dykke ned i, for fordelingen af gangarter kan have stor indflydelse på træningens kvalitet. Det er selvfølgelig individuelt fra hest til hest om den opvarmes bedst med en lille smule trav og en hel del galop eller primært trav, men det er i hvert fald vigtigt at have styr på, hvad der fungerer bedst for hesten.

Med funktionen træningstid bliver det let at overskue, hvordan man har fordelt gangarterne, og på hvilken volte de er blevet redet. Det er især en hjælp når man efterfølgende skal analysere sin ridetur og derfra tydeligt kan se om man har redet samme opvarmning som man plejer, for at få et optimal ridt.

Derudover giver funktionen også et billede af, hvordan voltefordelingen har været i løbet af rideturen, fra gangart til gangart. Funktionen hjælper på den måde med at overskueliggøre, hvordan man kan rette på en evt. skæv voltefordeling. Man kan f.eks. kigge på om det er i opvarmningen eller der hvor træningen er mest koncentreret, at man har en præference volte.

I samarbejde med intensitetsfunktionen, kan man med træningstidsfunktionen også se om man får lagt skridtpauser ind imellem trav og galopsekvenserne. Hvilket er vigtigt, da hesten såvel som rytteren syrer til i musklerne under træningen og dermed kan yde bedre efter en skridtpause.